වෙබ් හයිබ්‍රිඩ් - ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය

2020 ජූලි මාසයේ සිට, හොලිලන්ඩ් ඔෆ් වියට්නාම් ස්ටූඩීස් - holylandvietnamstudies.com වෙබ් අඩවිය නව විශේෂ කාණ්ඩයක් විවෘත කරයි - හොට් නිව්ස් “වෙබ් හයිබ්‍රිඩ් - ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය - කථා සහ සවන් දෙන්න”.

වැඩිදුර කියවන්න
en English
X