වියට්නාමයේ ජනවාර්ගික කණ්ඩායම් 54 කින් යුත් HRE ප්‍රජාව

චැම් රී, චොම්, ක්‍රේ සහ මෝයි ලුයි ලෙසද හැඳින්වෙන එච්ආර්ඊ හි ජනගහනය 120,251 ක් වන අතර ප්‍රධාන වශයෙන් ක්වාං එන්ගයි සහ බ්ලන් ඩින් පළාත්වල බටහිර කොටසේ වාසය කරයි.

වැඩිදුර කියවන්න

වියට්නාමයේ ජනවාර්ගික කණ්ඩායම් 54 කින් යුත් PU PEO ප්‍රජාව

900 ක ජනගහනයක් සහිත PU PEO, චීන-වියට්නාම් දේශසීමා කලාපයේ ඩොං වැන්, යෙන් මිං සහ හියැං පළාතේ මියෝ වැක් දිස්ත්‍රික්කවල සංකේන්ද්‍රණය වී ඇත.

වැඩිදුර කියවන්න
en English
X