ෆොන්ග් හෝස්ගේ වෙළඳ දැන්වීම්

ඇල්බම් ඇඩ්වර්ටයිසින් පැටර්න්ස් හි අත්පත්‍රිකා, තෙල් ලාම්පු, සබන්, සුවඳ විලවුන් ආදී විවිධ සමකාලීන නිෂ්පාදන ප්‍රචාරණය කරන ෆොන්ග් හියාගේ කුඩා ප්‍රස්ථාර ඇතුළත් වේ…

වැඩිදුර කියවන්න

ෆොන්ග් හෝස් පුවත්පතේ කාටූන් සහ කැරිචියුරස්

ඇල්බමය ෆොන්ග් හෝ පුවත්පතේ කාටූන් සහ කැරිචියුරස් වලට නොසැලකිලිමත්, විහිලු, විහිලු පින්තූර සහ විකට විකට රූප ඇතුළත් වේ

වැඩිදුර කියවන්න
en English
X