නව ජීවිතය පිළිබිඹු කිරීමට අපොහොසත් වන සිතුවම්වල අලංකාරය වැරදිය

වියට්නාමයේ දේශය සහ ජනතාව කෙතරම් සුන්දරද! ලස්සන භූ දර්ශනය! ලස්සන ආත්මය! අලංකාරය පිළිබඳ අවබෝධය, ආදරය සහ නිර්මාණය එතැන් සිට ආරම්භ වේ.

වැඩිදුර කියවන්න
en English
X